Hof van Cassatie: Arrest van 6 Februari 1968 (België)

Date :
06-02-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680206-3
Role number :

Summary :

De verplichting de vonnissen en arresten te motiveren beantwoordt aan een vormvoorschrift. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.