Hof van Cassatie: Arrest van 6 Januari 1969 (België)

Date :
06-01-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690106-1
Role number :

Summary :

De verjaring van de uit een misdrijf volgende burgerlijke rechtsvordering, die voor het strafgerecht ingesteld wordt voordat de strafvordering verjaard is, loopt niet meer tegen de eiser totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing het geschil eindigt. (Wet van 17 april 1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, art. 27.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.