Hof van Cassatie: Arrest van 6 Juni 1974 (België)

Date :
06-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740606-4
Role number :

Summary :

De bewijskracht van de conclusie wordt niet miskend door de rechter die de in deze conclusie voorgedragen middelen verwerpt, door ze tegen te spreken. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.