Hof van Cassatie: Arrest van 6 Maart 1972 (België)

Date :
06-03-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720306-11
Role number :

Summary :

De rechter die de feitelijke gegevens nauwkeurig omschrijft waarop zijn beslissing is gegrond, beantwoordt aldus de conclusie waarin verschillende of strijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet en omkleedt derhalve regelmatig zijn beslissing met redenen. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.