Hof van Cassatie: Arrest van 6 Maart 1979 (België)

Date :
06-03-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790306-1
Role number :

Summary :

De door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt wettelijk ë ex aequo et bono è geraamd door de rechter die de redenen opgeeft waarom, enerzijds, de door een partij voorgestelde betekeningswijze niet kan worden aangenomen en, anderzijds, de raming enkel ë ex aequo et bono è kan geschieden <1>. (Gw., art. 97; B.W., art. 1382.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.