Hof van Cassatie: Arrest van 6 November 1967 (België)

Date :
06-11-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671106-5
Role number :

Summary :

Is zonder uitwerking de afstand van een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening tegen een beslissing, die haar eis ontzegt, gedaan door een pleitbezorger die geen houder is van een bijzondere volmacht, daar de afstand van de voorziening in dergelijk geval gelijkstaat met een afstand van de rechtsvordering. (Wet van 16 februari 1961, art. 6.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.