Hof van Cassatie: Arrest van 6 November 1969 (België)

Date :
06-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691106-1
Role number :

Summary :

Geen enkele bepaling van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden verzet zich ertegen dat er één of meer getuigenverhoren worden afgenomen door één of meer door de raad aangewezen commissarissen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.