Hof van Cassatie: Arrest van 6 November 1985 (België). RG 197

Date :
06-11-1985
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19851106-5
Role number :
197

Summary :

Nietig is het vonnis dat is gewezen door een rechtbank waarvan een lid de terechtzitting niet heeft bijgewoond waarop het debat is geopend met de indiening van een conclusie, zonder dat het debat nadien volledig is heropend of de conclusie opnieuw is ingediend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.