Hof van Cassatie: Arrest van 6 Oktober 1970 (België)

Date :
06-10-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701006-4
Role number :

Summary :

Indien inzake onderhoud van bijzit de echtgenote tijdens het cassatiegeding afstand heeft gedaan van haar klacht, zegt het Hof voor recht, zonder uitspraak te doen op de voorziening tegen het veroordelend arrest, dat dit arrest zonder uitwerking blijft en beveelt van zijn arrest melding te maken op de kant van deze beslissing. (Strafwetboek, artikel 390; wet van 17 april 1878, art. 2.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.