Hof van Cassatie: Arrest van 6 September 1966 (België)

Date :
06-09-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660906-1
Role number :

Summary :

Artikel 417 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 16 februari 1961, dat bepaalt dat de advocaat, houder der stukken, de verklaring tot cassatie voor de griffier kan afleggen, is niet toepasselijk in de zaken welke door de bepalingen van de wet van 6 september 1895 worden beheerst.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.