Hof van Cassatie: Arrest van 7 April 1981 (België). RG 6170

Date :
07-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810407-1
Role number :
6170

Summary :

Wanneer een onderzoeksgerecht zich dient uit te spreken over de regeling van de procedure en vaststelt dat de strafvordering vervallen is door verjaring hoeft het geen uitspraak meer te doen over de schuldaanwijzingen <4>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.