Hof van Cassatie: Arrest van 7 April 1987 (België). RG 5599BIS

Date :
07-04-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870407-5
Role number :
5599BIS

Summary :

In correctionele en in politiezaken is de feitenrechter verplicht uitspraak te doen over het regelmatig bij hem aanhangig gemaakte feit en, mits hij het recht van verdediging in acht neemt, aan dat feit de juiste wettelijke omschrijving te geven.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.