Hof van Cassatie: Arrest van 7 Februari 1972 (België)

Date :
07-02-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720207-9
Role number :

Summary :

Niet met redenen omkleed is de beslissing die in strafzaken een verbeurdverklaring uitspreekt, zonder het bestaan van de bij de wet vereiste voorwaarden vast te stellen. ( Grondwet, art. 97, en S.W., art. 42. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.