Hof van Cassatie: Arrest van 7 Februari 1979 (België)

Date :
07-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790207-7
Role number :

Summary :

Nietigheid ten gevolge van schending van een bepaling van de Taalwet van 15 juni 1935 wordt gedekt door de latere, niet louter voorbereidende en op tegenspraak gewezen beslissing, die zelf niet lijdt aan enige uit de schending van die wet voortvloeiende nietigheid <1>. (Art. 40, tweede lid, Taalwet 15 juni 1935.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.