Hof van Cassatie: Arrest van 7 Juni 1974 (België)

Date :
07-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740607-3
Role number :

Summary :

Ingevolge artikel 30 van het C.M.R.-Verdrag wordt de bestemmeling van de waar vermoed deze te hebben ontvangen in de staat zoals beschreven in de vrachtbrief. Het tegenbewijs mag worden geleverd. De rechter beoordeelt, te dien opzichte, de waarde van de bewijselementen die hem worden voorgelegd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.