Hof van Cassatie: Arrest van 7 Maart 1979 (België)

Date :
07-03-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790307-10
Role number :

Summary :

De vordering tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van gewettigde verdenking moet, op straffe van nietigheid, in de taal van de rechtspleging worden gesteld <1>. (Artt. 37 en 40, 15 juni 1935.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.