Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1974 (België)

Date :
07-11-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741107-6
Role number :

Summary :

Het arrest dat in het midden laat waarom het een door een partij regelmatig bij conclusie voorgedragen middel verwerpt, geeft hierop geen passend antwoord en is derhalve niet regelmatig gemotiveerd. (Art. 97 Grondwet.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.