Hof van Cassatie: Arrest van 7 Oktober 1968 (België)

Date :
07-10-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19681007-5
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is het aan de feitenrechter niet overgelegd middel dat hieruit is afgeleid dat de rechten van de verdediging werden geschonden door de weigering van het openbaar ministerie een door de verdediging voorgestelde getuige te doen dagvaarden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.