Hof van Cassatie: Arrest van 7 Oktober 1971 (België)

Date :
07-10-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711007-1
Role number :

Summary

Luidens artikel 9, lid 2, vervat in de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, kan de verhuurder eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld, wanneer de huurder zonder verlof verbouwingen heeft ondernomen.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.