Hof van Cassatie: Arrest van 7 Oktober 1981 (België). RG 1695

Date :
07-10-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811007-1
Role number :
1695

Summary :

De rechter bij wie overeenkomstig art. 17 wet van 17 april 1878 een prejudicieel geschil aanhangig is, moet ingevolge die bepaling, hetzij de exceptie verwerpen indien zij volgens hem niet gegrond is op een deugdelijk schijnende titel of op welbepaalde feiten van bezit die elk karakter van misdrijf kunnen ontnemen aan het feit waarop de vervolging berust, hetzij de exceptie aannemen en de partijen verwijzen naar de burgerlijke rechter; hij mag zelf het geschil niet beslechten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.