Hof van Cassatie: Arrest van 8 April 1981 (België). RG 1400

Date :
08-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810408-13
Role number :
1400

Summary :

Wanneer het appelgerecht, in het beschikkende gedeelte van zijn beslissing, de hogere beroepen ontvankelijk en gegrond verklaart, het beroepen vonnis tenietdoet, wijzigt en vaststelt dat het met eenstemmigheid uitspraak doet, geldt die vaststelling voor het hele beschikkende gedeelte. (Art. 211bis Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.