Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1969 (België)

Date :
08-12-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691208-1
Role number :

Summary :

De overtredingen van de bepalingen van artikel 10, lid 1, van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de toestellen voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen zijn enkel voltooid op de 1e februari van het jaar waarop deze taksen betrekking hebben.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.