Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1970 (België)

Date :
08-12-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701208-6
Role number :

Summary :

De vernietiging van een beslissing wegens de onwettelijkheid van de geldboete uitgesproken samen met de hoofdgevangenisstraf, is geheel en geschiedt met verwijzing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.