Hof van Cassatie: Arrest van 8 Februari 1978 (België)

Date :
08-02-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780208-4
Role number :

Summary :

Geen betichting van valsheid wordt ingesteld door het neerleggen van een conclusie tijdens de debatten voor de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, waaruit niet blijkt dat het de bedoeling van de partij is geweest tegen een akte de bijzondere rechtspleging in te stellen om die akte te doen verbeteren en met de waarheid te doen stroken (1). ( Artt. 458 tot 464 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.