Hof van Cassatie: Arrest van 8 Januari 1968 (België)

Date :
08-01-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680108-6
Role number :

Summary :

Wanneer de schade door de respectieve fouten van verschillende personen veroorzaakt wordt is elkeen in solidum gehouden jegens de getroffene tot de volledige vergoeding, onverminderd hun eventuele verhalen op elkaar. (Burg. Wetb., art. 1382.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.