Hof van Cassatie: Arrest van 8 Januari 1973 (België)

Date :
08-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730108-18
Role number :

Summary :

De vergoedingsinteresten op de wegens een aquiliaanse fout verschuldigde schadevergoeding houden verband met de omvang van de schade en maken deel uit van de vergoeding; de wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke rentevoet zijn hierop niet van toepassing, en de vaststelling van hun rentevoet hangt af van de soevereine beoordeling door de feitenrechter.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.