Hof van Cassatie: Arrest van 8 Juni 1970 (België)

Date :
08-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700608-2
Role number :

Summary :

Wanneer overeenkomstig de bepaling van artikel 34bis, 4, van het wegverkeersreglement van 14 maart 1968, het in bijlage 2 van dit wegverkeersreglement vermelde teken nr 35 geen andere aanwijzing draagt dan " schijf verplicht ", verbiedt het te stationeren aan de zijde van het cijfer I op oneven dagen en aan de zijde van het cijfer II op even dagen, en aan de zijde door het teken toegelaten, gedurende een langere tijd dan de stationeringsduur door de controleschijf aangegeven.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.