Hof van Cassatie: Arrest van 8 Mei 1970 (België)

Date :
08-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700508-2
Role number :

Summary :

Wanneer men een erfdienstbaarheid vestigt, wordt men geacht alles toe te staan wat voor het gebruik daarvan nodig is. ( Burg. Wetb., art. 696. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.