Hof van Cassatie: Arrest van 8 September 1969 (België)

Date :
08-09-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690908-1
Role number :

Summary :

Ingeval de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de beklaagde reeds in de zaak voor het hof van beroep is betrokken, mag de eis tot tussenkomst teneinde voor deze verzekeraar te doen verbindend verklaren het op de burgerlijke rechtsvordering te wijzen arrest bij wijze van conclusie worden ingesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.