Hof van Cassatie: Arrest van 9 April 1970 (België)

Date :
09-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700409-2
Role number :

Summary :

Onwettelijk is de sententie van de werkrechtersraad tot veroordeling van een partij, die geen enkele, ook geen beknopte samenvatting inhoudt van de eis of de verdediging waarover zij beslist. ( Wet van 9 juli 1926, art. 77 ).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.