Hof van Cassatie: Arrest van 9 April 1973 (België)

Date :
09-04-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730409-8
Role number :

Summary

De rechter die de feitelijke gegevens waarop zijn beslissing is gegrond preciseert, omkleedt regelmatig met redenen de verwerping van de conclusie waarin andere of tegenstrijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.