Hof van Cassatie: Arrest van 9 April 1979 (België)

Date :
09-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790409-3
Role number :

Summary :

Wegens revalidatie vereiste hulp die voor tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering in aanmerking komt, kan bestaan uit de aankoop door de verzekerde van een home-trainer, ook al is bij het gebruik ervan geen kinesitherapeut aanwezig. ( Wet van 9 augustus 1963, art. 19 en 23, 8°. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.