Hof van Cassatie: Arrest van 9 April 1981 (België). RG 6234

Date :
09-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810409-9
Role number :
6234

Summary :

De dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die zij inleidt en voor de vorderingen die virtueel daarin zijn begrepen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.