Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1970 (België)

Date :
09-12-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701209-2
Role number :

Summary :

Geen wettelijk vermoeden legt de verplichting op een ongeval, overkomen tijdens verrichtingen die nauw verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, te beschouwen als overkomen in de loop en ter zake van de uitvoering der arbeidsovereenkomst. (Gecoördineerde wetten van 28 september 1931, art. 1.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.