Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1974 (België)

Date :
09-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741209-6
Role number :

Summary :

De duur van een maand gevangenisstraf is dertig dagen. ( Art. 25 S.W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.