Hof van Cassatie: Arrest van 9 Februari 1976 (België)

Date :
09-02-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760209-6
Role number :

Summary :

Bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie motiveert de feitenrechter regelmatig de schuldverklaring van de beklaagde door het in de bewoordingen van de wet omschreven misdrijf bewezen te verklaren (1). ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.