Hof van Cassatie: Arrest van 9 Juni 1970 (België)

Date :
09-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700609-1
Role number :

Summary :

De feitenrechter beoordeelt soeverein of een bestuurder die gestopt heeft en vervolgens zijn voertuig opnieuw in beweging heeft gebracht, dit maneuver heeft uitgevoerd op een voldoende afstand van een kruispunt opdat hij de voorrang van doorgang op dit kruispunt niet zou verliezen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.