Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1970 (België)

Date :
09-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700309-1
Role number :

Summary :

De dienstplichtige mag voor de militierechtscolleges in elke stand van de zaak het voorwerp of de oorzaak van zijn aanvraag wijzigen voor zover de voor de nieuwe aanvraag vastgestelde voorwaarden reeds vervuld waren op het ogenblik van de oorspronkelijke aanvraag. ( Gecoördineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962, art. 20, alinéa 4. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.