Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1970 (België)

Date :
09-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700309-3
Role number :

Summary :

Een beklaagde is niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen de beslissing op de rechtsvordering die het openbaar ministerie heeft ingesteld tegen een medebeklaagde.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.