Hof van Cassatie: Arrest van 9 Mei 1969 (België)

Date :
09-05-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690509-1
Role number :

Summary :

De bewijskracht van een verzekeringsovereenkomst wordt niet miskend door het arrest dat op grond van extrinsieke elementen beslist dat de in de verzekeringspolis vermelde datum overeenstemt met die waarop het voorstel tot verzekering werd opgemaakt en aan de partij werd gezonden, maar niet samenvalt met de datum van de overeenkomst die pas later gesloten werd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.