Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1967 (België)

Date :
09-11-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671109-4
Role number :

Summary :

Is niet regelmatig met redenen omkleed de beslissing die een eis inwilligt zonder een passend antwoord te verstrekken op een door de tegenpartij in een conclusie regelmatig voorgedragen verweer. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.