Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1970 (België)

Date :
09-11-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701109-1
Role number :

Summary :

Artikel 276 van het Strafwetboek, dat de smaad aangedaan aan elke agent die drager is van de openbare macht bestraft, bedoelt onder meer de smaad aangedaan aan leden van het leger, inzonderheid aan onderofficieren van de militaire politie.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.