Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1967 (België)

Date :
09-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671009-1
Role number :

Summary :

De rechter is niet verplicht te antwoorden op bij conclusie aangevoerde overwegingen, waaruit geen betwisting wordt afgeleid betreffende de feitelijke gegevens welke door hem in aanmerking genomen worden om zijn beslissing te gronden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.