Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1978 (België). RG 5277

Date :
09-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781009-2
Role number :
5277

Summary :

Privé-lessen zijn niet vatbaar voor regularisatie met toepassing van artikel 7 alinéa 1 van het K.B. van 21 december 1967, als zij geen algemeen georganiseerd onderwijsprogramma vormen maar deel uitmaken van een programma dat de leerling zelf heeft opgemaakt. Noot: het arrest is gepubliceerd in R.W. 1979-1980, 589 (R.K.B.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.