Hof van Cassatie: Arrest van 9 September 1968 (België)

Date :
09-09-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680909-3
Role number :

Summary :

Artikel 21-2-a van het wegverkeersreglement legt in algemene bewoordingen aan elke bestuurder de verplichting op zich ervan te vergewissen of de weg op een voldoende uitgestrektheid vrij is om elk gevaar voor een ongeval te vermijden; de omstandigheid dat een tegenligger onwettelijk op de middenstrook van de rijbaan rijdt, sluit het misdrijf dat volgt uit het niet-nakomen van voornoemde verplichting niet uit.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.