Hof van Cassatie: Arrest van 9 September 1968 (België)

Date :
09-09-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680909-4
Role number :

Summary :

Het openbaar ministerie is bevoegd om een cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing die een partij burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de geldboete en de kosten van de strafvordering. (Impliciete oplossing).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.