Militair Gerechtshof: Arrest van 3 Maart 1972 (België)

Date :
03-03-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720303-10
Role number :

Summary :

De vrederechter, bij wie een verzoek tot onteigening ten algemenen nutte aanhangig is volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, oordeelt of de vordering regelmatig is ingesteld, of de bij de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn en of het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het goed, waarvan de onteigening werd gevorderd. ( Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, art. 7, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.