Raad van State: Arrest van 14 Juli 1981 (België). RG 21370

Date :
14-07-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810714-2
Role number :
21370

Summary :

De vernietiging van de indirecte rechtsgevolgen van een beslissing is niet begrepen in de vordering tot vernietiging van de initiële beslissing. Heeft een verzoeker toch belang bij het ongedaan maken van een of meer van die indirecte gevolgen, dan dient hij op grond van dat belang een afzonderlijk beroep tegen de naar zijn oordeel griefhoudende beslissing in te stellen. De aan een vergunning - in casu een verkavelingsvergunning - verbonden voorschriften en beperkingen, ook al komen zij voor als verordenende bepalingen, hebben niet voor gevolg dat het karakter van individuele rechtscheppende beschikking van een vergunning wezenlijk zou worden gewijzigd. De vernietiging van de verkavelingsvergunning maakt niet in se de bouwvergunningen ongedaan die in die verkavelingsvergunning hun noodzakelijke rechtsgrond vinden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.