Raad van State: Arrest van 20 Februari 1970 (België). RG 1113

Date :
20-02-1970
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700220-2
Role number :
1113

Summary :

Uit het loutere feit dat de afgevaardigde van een verzekeringsinstelling het hem door de verzekerde afgegeven getuigschrift van arbeidsongeschiktheid zoek heeft gedaan, kan niet wettig het bestaan van een onoverkomelijke dwaling in hoofde van die verzekerde worden afgeleid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.