Raad van State: Arrest van 21 Januari 1971 (België). RG 2130

Date :
21-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710121-2
Role number :
2130

Summary :

Het overlevingspensioen wordt verminderd met de overlevingsrenten gevestigd krachtens dit besluit en krachtens de vorige wetten betreffende het pensioen der zelfstandigen (koninklijk besluit nr 72 van 10 november 1967, art. 19). Niet gemotiveerd is de beslissing die zich niet uitspreekt over de kwestie van de aftrek van de overlevingsrente, ofschoon zij daartoe verzocht was door de commissaris van de Rijksdienst.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.